Er det lønnsomt?

Tall fra Enova viser at boenheter som bruker 5500 kWh til 22000 kWh til oppvarming kan spare mellom 1900 til 7700 kWh per år. Dette er nøkterne tall i og med at man regner ut fra at varmepumpen dekker 60% av oppvarmingsbehovet.

Norges Naturvernforbund og Huseiernes Landsforening anbefaler bruk av varmepumper, både for å redusere forbruket og for å spare miljøet i form av redusert CO2 utslipp

Før man kjøper.

Vi utfører uforpliktende analyser av dine boforhold slik at du får en varmepumpe som passer akkurat dine behov.

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget.

Lønnsomheten avhenger av:
 • Hvor stor boligen er.
 • Planløsning og byggestandard
  (hvor godt huset er isolert).
 • Oppvarmingssystem
  (radiator, gulvvarme, luft).
 • Type varmepumpe.
Banner

Hjem  >>  Montering
Som kunde har du rett på å vite hva du kjøper og hva du får.

Når du benytter BL KLIMA er det ingen skjulte kostnader eller ekstrakostnader. Som kunde vil du få en fast pris på ferdig montering under besiktigelsen eller på forespørsel.
BL KLIMA utfører gratis befaring.
Vi gir fast pris
på normal montering
 • Gjelder installasjon med inntil 3 meter rør mellom inne og utedel.
 • Tillegg for lengre rørstrekk:
  500,- per m. (Ekstra rør og gass).
 • Tillegg for kjerneboring og gjennomføring i mur.
  Spør om pristilbud!
 • Kunden er ansvarlig for jordet og jordfeilsikret stikkontakt til anlegg.
 • Vi har også anlegg med en utedel og 2 eller flere innedeler.
  Spør om pristilbud!
 • Trenger du anlegg med større kapasitet for butikker,
  kontorer og industrier?
  Spør om pristilbud!
Plassering av varmepumpe
I utgangspunktet må vi huske på at en varmepumpe ikke utfører mirakler med tanke på spredning av varme, selv om hele inneklimaet som oftest vil bli svært mye lunere pga. den massive og jevne oppvarmingen av inneluften og huset generelt. Varmepumpen er en kraftig vifteovn som har enorm varmekapasitet og flytter store mengder luft. Det passerer ofte 700 kbm eller mer gjennom varmeveksleren inne. Riktig plassering blir oftest der hvor man oppholder seg det meste av tiden, da det blir varmest der innedelen står. Ofte kan en plassering av innedelen i etasjeskille mellom første og andre etasje være svært vellykket. Plasseres inndelen i høyde med gulv i andre etasje, vil luft kunne distribueres ned i første etasje og ut i andre etasje ved hjelp av vertikalluftspjeldet. Erfaring tilsier også at man får ganske god spredning an varme ut i boligen ved å lufte litt i andre deler av huset slik at varmluften trekkes ut i denne delen etter "skorsteinsprinsippet". Videre må man vurdere plassering av utedel sammen med innedelen. Systemet takler INNTIL 15m rør mellom ute og innedel, men dette fordrer påfylling av ekstra kjølemedium (20g/m rør utover 5m) for å kompensere for den utvidede lengden. Man skal imidlertid være klar over at lange rørlengder kan redusere systemets virkningsgrad. Husk å alltid ha minst 3m rør. Hvis ikke kan kompressorhavari pga. for høyt væsketrykk oppstå. Utedelen må så sant det er mulig, plasseres på braketter skrudd fast i grunnmur. Dette sikrer at evt. vibrasjoner i utedelen ikke overføres til bygningskroppen. Kan ikke dette gjennomføres og pumpen må festes på trevegg, skal den plasseres på kraftige gummidempere på brakettene.

Rørføringer
Tenk også på røropplegget ved plassering an installasjonen. Unngå plassering av varmeveksler midt i huset slik at rør må legges langs vegger og rundt hjørner. Forsøk alltid, så sant det er mulig, å plassere varmeveksleren på en yttervegg eller i det minste på en vegg som står rett ved en yttervegg. Husk også på at det er en del kondensvann fra varmeveksleren, spesielt når den går i kjølemodus. Dette vannet ledes vekk gjennom en dreneringsslange. Denne trenger selvsagt naturlig fall for at vannet skal renne ut og ikke flomme over i varmeveksleren og nedover veggen. Det finnes også flottør- styrte små dreneringspumper som kan brukes der hvor naturlig fall ikke er mulig å få til men dette koster imidlertid en del ekstra.

Strøm
Varmepumpene kan trekke opp til 2,1 kW, noe som normalt kan forsynes gjennom en 10A kurs hvis den ikke har andre storforbrukere i tillegg. En 16A kurs anbefales. En varmepumpe skal alltid tilkobles jordet stikkontakt. Ved plassering av jordet stikkontakt i stue hvor det fra før av kun er ujordede kontakter, skal denne være ENKEL og med påskrift: "KUN FOR VARMEPUMPE". En annen løsning er å koble varmepumpen direkte uten stikkontakt. Den MÅ da kobles via en 2-polet bryter som står i umiddelbar nærhet til varmepumpen slik at denne kan gjøres spenningsløs i forbindelse med service. Noen typer pumper har tilkobling via utedel (enten direkte eller via stikkontakt).