Er det lønnsomt?

Tall fra Enova viser at boenheter som bruker 5500 kWh til 22000 kWh til oppvarming kan spare mellom 1900 til 7700 kWh per år. Dette er nøkterne tall i og med at man regner ut fra at varmepumpen dekker 60% av oppvarmingsbehovet.

Norges Naturvernforbund og Huseiernes Landsforening anbefaler bruk av varmepumper, både for å redusere forbruket og for å spare miljøet i form av redusert CO2 utslipp

Før man kjøper.

Vi utfører uforpliktende analyser av dine boforhold slik at du får en varmepumpe som passer akkurat dine behov.

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget.

Lønnsomheten avhenger av:
  • Hvor stor boligen er.
  • Planløsning og byggestandard
    (hvor godt huset er isolert).
  • Oppvarmingssystem
    (radiator, gulvvarme, luft).
  • Type varmepumpe.
Banner


Effektiv luftrensing som til og med fjerner mikropartikler.

Astma allergier og luftveisproblemer har blitt folkesykdommer i Norge.
Via svært effektive filtre i moderne varmepumper fanges støv, mikropartikler, os, og andre allergener og  Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)  anbefaler varmepumpe som varmekilde så framt man er påpasselig med plassering og foretar nødvendig service og vedlikehold av systemet
(Les mer om  dette her)

Lav brukerterskel.

Via en enkel fjernkontroll kan man blant annet styre luftstrømmens retning, slå av og på systemet samt at man via et innebygget tidsur kan sette ønsket temperatur gjennom døgnet.  Programmert senking av natt eller dagtemperatur gjøres med få tastetrykk.
Etter strømbrudd vil varmepumpen starte opp igjen med de siste innstillingene som ble gjort.

Driftssikkerhet.

Alle varmepumpene vi fører er av høy kvalitet. De er stillegående, har lang levetid og de har lave vedlikeholdskostnader. Mange som har gått over til varmepumpe er overasket over alle de fordelene dette systemet gir sammenlignet med tradisjonelle varmekilder.

Installasjon.

Varmepumpen blir montert i løpet av en dag av en autorisert installatør. Forberedelsene og inngrepene som må gjøres for å montere systemet er små og man trenger ikke å gjøre noen forandringer av selve boligen for å utnytte systemet.
Energiforbruk i bolig

Stabil temperatur.

Gjennom vinteren står varmepumpen for oppvarmingen mens den om sommeren kan kjøle luften. Systemet har en god luftspredning i rommet og resultatet blir en jevn og stabil temperatur, akkurat slik kroppen liker det.

Produkter som er tilpasset det europeiske markedet.

I Norge har vi svært varierende værforhold fra barskt kystmiljø til strenge innlandsvintre. Temperaturforandringene kan skje raskt og variasjonen mellom natt og dagtemperatur er ofte stor. Alle varmepumpene som vi selger er utprøvd og utviklet for europeiske værforhold. Varmepumpene er av høy kvalitet der man blant annet kan finne keramiske lagre, ekstra isolerte kompressorer med mer. Dette gir høy driftssikkerhet.
Moderne varmepumper er utviklet til å hente varme fra uteluften, selv ved temperaturer på -15 til -20 grader Celsius. Dette betyr at dagens varmepumper gir deg en netto gevinst for nesten alle vinterdagene.